Bảng giá nạp thẻ
Tỷ lệ nạp tiền và đặc quyền

Hình thức nạp tiền



  • Nhắn tin tới Fanpage
    Tỉ lệ nạp thẻ 100.000 VNĐ = 150 Kim Nguyên Bảo + 100.000 Tích Lũy có thể tiêu trong cửa hàng tiêu phí

Hướng dẫn rút Kim Nguyên Bảo

  • Vào Game Ấn Nút Nạp Thẻ Tại thanh công cụ PLUGIN

Tính năng nổi bật