Tống Kim Liên Server

Tống Kim Liên Server


Thời gian và đối tượng tham gia

  • Thời gian thi đấu:

Thời gian

Thời gian

Thứ Hai - Chủ Nhật

17h00 - 18h00

  • Đối tượng tham gia: tất cả người chơi của các máy chủ

Cách thức báo danh tham gia

  • Người chơi mua bạc khóa liên sever mới có thể mua máu trong Tống Kim liên sever
  • Đến giờ khai chiến, nhân vật đến NPC để báo danh hoạt động
  • Thời gian chuẩn bị 10 phút, khai chiến chính thức lúc 17h00 trong vòng 55 phút
  • Sẽ có 2 hình thức thi đấu:
    - Cân bằng trang bị và cấp độ nhận Full trang bị và cấp độ 149 (đang được áp dụng)
    - Giữ nguyên trang bị gốc (được áp dụng khi các máy chủ tiệm cận sức mạnh)
Sau khi kết thúc chinh chiến, người chơi quay trở về thành chính gặp NPC báo danh để nhận thưởng

Phần thưởng

Thưởng Theo Top 
Top 1
Trận Thường : 8 Kim Nguyên Bảo , 1 Huyền Tinh 7

Top 2
Trận Thường : 5 Kim Nguyên Bảo , 1 Huyền Tinh 7

Top 3
Trận Thường : 4 Kim Nguyên Bảo , 1 Huyền Tinh 7

Top 4 - 10
Trận Thường : 3 Kim Nguyên Bảo , 1 Huyền Tinh 7

Top 11 - 20
Trận Thường : 3 Kim Nguyên Bảo , 1 Huyền Tinh 7

Thưởng Theo Tích Lũy Điểm Mỗi Trận :

Từ 20.000 Đến 50.000 Điểm Tích Lũy
1 Huyền Tinh 7 , 1 Huyền Tinh 6 
5 Vạn đồng khóa , 20v bạc khóa 
100 Tiền Du Long , 6 Kim Nguyên Bảo 
4 Rương Đồng Hành, 30Tr EXP, Danh Hiệu

Từ 15.000 Đến 20.000 Điểm Tích Lũy
1 Huyền Tinh 7 , 1 Huyền Tinh 5 
5 Vạn đồng khóa , 20v bạc khóa 
100 Tiền Du Long , 5 Kim Nguyên Bảo 
3 Rương Đồng Hành, 30Tr EXP, Danh Hiệu

Từ 10.000 Đến 15.000 Điểm Tích Lũy
1 Huyền Tinh 7 
5 Vạn đồng khóa , 20v bạc khóa 
100 Tiền Du Long , 4 Kim Nguyên Bảo 
2 Rương Đồng Hành, 30Tr EXP, Danh Hiệu

Từ 5.000 Đến 10.000 Điểm Tích Lũy
1 Huyền Tinh 7 
3 Vạn đồng khóa , 20v bạc khóa 
100 Tiền Du Long , 3 Kim Nguyên Bảo 
1 Rương Đồng Hành, 30Tr EXP

Từ 2.500 Đến 5.000 Điểm Tích Lũy
1 Huyền Tinh 7 
3 Vạn đồng khóa , 20v bạc khóa 
100 Tiền Du Long , 3 Kim Nguyên Bảo 
1 Rương Đồng Hành, 30Tr EXP

Từ 500 Đến 2500 Điểm Tích Lũy
1 Huyền Tinh 7 
3 Vạn đồng khóa , 20v bạc khóa 
50 Tiền Du Long , 1 Kim Nguyên Bảo 
30Tr EXP