Công Thành Chiến - Liên sever

Công Thành Chiến - Liên sever

Công Thành Chiến - Liên Sever: đây là hoạt động Liên sever các máy chủ cũ - mới đều có thể tham gia, phần thưởng dựa theo thành tích cá nhân và bang hội, sẽ có duy nhất 1 thành chủ là Thủ Lĩnh của Bang hội nhận được phần thưởng đặc biệt khi bang hội đạt thứ hạng 1 trong CTC

Các thức báo danh tham gia

Hình ảnh Ghi chú
Kiếm Thế
 • Báo danh từ 19h00 thứ Sáu đến 19h50 thứ Sáu hàng tuần.
 • Điều kiện báo danh và tham gia Công Thành Chiến: nhân vật phải trên cấp 100 và đeo phi phong Sồ Phượng trở lên (Vinh dự Võ Lâm, Thủ Lĩnh hay Tài Phú đều được).
 • Một bang được coi là báo danh thành công khi có 30 thành viên đủ điều kiện trên xác nhận.
 • Hết thời gian báo danh nếu bang nào ko đủ 30 thành viên xác nhận thì sẽ bị loại.
 • Môt bang báo danh thành công rồi thì bất cứ thành viên nào trong bang cũng có thể tham gia thiết phù thành nếu đủ điều kiện như trên.
 • Tối đa là có 45 bang báo danh thành công, những bang dù đủ điều kiện nhưng báo danh trễ thì vẫn bị loại.
 • Tối thiểu là phải có 4 bang báo danh thành công thì mới tiến hành hoạt động.
Kiếm Thế

Bang hội banghoi2bua đã đủ điều kiện và được quyền tham gia Công Thành Chiến

Chuẩn bị hành trang trước khi chinh chiến

 • Thời gian chuẩn bị: từ 19h30 đến 19h50 ngày thứ Sáu hàng tuần.
 • Nhân vật thuộc bang báo danh thành công thông qua NPC Tướng Viễn Chinh Thiết Phù để tiến vào đảo Anh Hùng. Sau đó gặp NPC Truyền tống thiết phù để vào khu chuẩn bị.
 • Ở khu vực chuẩn bị, thành viên bang hội có thể dùng Bạc khóa Liên đấu Liên Server (mua trên Kỳ Trân Các) để mua vật phẩm hổ trợ.

Kiếm Thế

Vào đảo Anh Hùng thông qua NPC Tướng Viễn Chinh Thiết Phù

Kiếm Thế

Tại đảo Anh Hùng vào Thiết Phù Thành thông qua NPC Truyền Tống Thiết Phù

Kiếm Thế

Bạc khóa Liên đấu Liên Server dùng để mua vật phẩm hỗ trợ

Sau khi báo danh tham gia, chuẩn bị hành trang đầy đủ, đồng đạo sẽ tiến hành tham gia công thành. Bang hội chiến thắng khi vượt qua được các tầng trong Thiết Phù Thành, Thủ lĩnh của bang hội thắng sẽ trở thành Thành chủ với nhiều quyền lợi hấp dẫn.

Thời gian chinh chiến

Thời Gian chuẩn bị tại doanh trại 10 phút
Bắt đầu chiến đấu từ 20h00 đến 21h00 ngày thứ sáu hàng tuần
.

Cách thức chinh chiến

 • Tùy theo số lượng bang tham gia mà hệ thống sẽ chia mỗi 3 bang 1 bản đồ, giới hạn 45 bang nên có tối đa 15 bản đồ.
 • Bản đồ thi đấu gồm có 3 tầng:
  • Tầng 1: Sẽ có 5 Long Trụ, bang nào chiếm được 3 Long Trụ thì sẽ đủ điều kiện lên tầng 2.
  • Tầng 2: Có tối đa 5 bản đồ thiết kế tương tự tầng 1, cũng gồm có 5 Long Trụ và bang nào chiếm được 3 trụ thì sẽ đủ điều kiện lên bản đồ Vương Tọa.
  • Bản đồ Vương Tọa: Chỉ có 01 bản đồ duy nhất gồm có 4 Long Trụ và 1 Vương Tọa ở giữa bản đồ. Cá nhân khi chiếm Vương Tọa không thể di chuyển.
 • Điểm tích lũy sẽ được tính như sau:
Công trạng Điểm Tích Lũy
Tầng 1 Tầng 2 Vương Tọa
Cá nhân tiêu diệt Long Trụ 50 điểm 50 điểm 50 điểm
Cá nhân bảo vệ Long Trụ 10 điểm mỗi 15 giây 10 điểm mỗi 15 giây 10 điểm mỗi 15 giây
Bang hội chiếm giữ Long Trụ 20 điểm mỗi 15 giây/ 01 Long trụ 30 điểm mỗi 15 giây/ 01 Long trụ 40 điểm mỗi 15 giây/ 01 Long trụ
Cá nhân chiếm giữ Vương Tọa - - 50 điểm mỗi 15 giây
Bang hội chiếm giữ Vương Tọa - - 100 điểm mỗi 15 giây

Kiếm Thế

Bản đồ Thiết Phù Thành (nơi diễn ra Công Thành Chiến)

Kiếm Thế

Chiếm lĩnh Long Trụ nhận được điểm tích lũy

Kiếm Thế Kiếm Thế

Kiếm Thế

Tiến hành chiếm giữ Vương Tọa

Kiếm Thế

Khi chiếm được Vương Tọa sẽ được tăng điểm tích lũy theo thời gian

Tham gia Công Thành Chiến, đồng đạo sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng hấp dẫn như Rương Chiến Công Huy Hoàng, Rương Trác Việt... Đây là những loại rương quý giá có chứa đựng các mảnh ghép trang bị dành cho Bạn Đồng Hành.

Phần thưởng

Tích lũy điểm đổi rương

 • Thời gian nhận thưởng: Từ 21h00 thứ Sáu đến 23h59 thứ Sáu hàng tuần.
 • Kết thúc thời gian chinh chiến, bang hội có số điểm tích lũy cao nhất sẽ giành chiến thắng.
 • Thủ lĩnh của bang hội thắng sẽ trở thành Thành chủ Thiết Phủ Thành. Thành chủ sẽ được tạc tượng ở đảo Anh hùng và ở Ba Lăng Huyện của tất cả các máy chủ.
 • Thành chủ có thể đến gặp NPC Tướng Viễn Chinh Công Thành Chiến để nhận thưởng.
 • Ngoài ra Thành chủ còn có thể nhận thưởng đặc biệt
 • Tùy vào điểm tích lũy cá nhân có thể nhận thưởng

Kiếm Thế

Phần thưởng Thành Chủ
Vật phẩm Số lượng Tính chất, HSD
Rương Trang bị đồng hành 100 Không khóa, vĩnh viễn 
Hòa Thị Ngọc 10  Không khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 8 3 Không khóa, vĩnh viễn
Danh hiệu Tuyệt Đỉnh Bang Hội 1 7 ngày
Phi Phong Lăng Thiên Thành Chủ 1 7 ngày
Phần thưởng Tích lũy điểm khi tham gia CTC
Điểm Ghi chú Thưởng
1000 - 1999 Binh Sĩ 1 HT7 + 100 tiền du long + 100 vạn bạc khóa
2000 - 2999 Hiệu Úy 2 HT7 + 200 tiền du long + 100 vạn bạc khóa
3000 - 5999 Thống Lĩnh 1 HT8 + 300 tiền du long + 100 vạn bạc khóa
6000 - 9999 Phó Tướng 2 HT8 + 400 tiền du long + 100 vạn bạc khóa
10000 - 14999 Đại Tướng 1 HT9 + 500 tiền du long + 100 vạn bạc khóa
15000 Tướng Quân 2 HT9 + 500 tiền du long + 100 vạn bạc khóa