Chân Nguyên

Chân Nguyên

 

Giới thiệu

Hình ảnh Ghi chú
Kiếm Thế

 

 • Chân Nguyên là một loại trang bị đặc biệt, có thể thăng cấp, giao dịch.
 • Chân Nguyên có các tư chất thuộc tính giúp gia tăng năng lực cho nhân vật.
 • Ngoài ra, Chân Nguyên cũng có thể được nâng cấp, luyện hóa để nâng cao thuộc tính.

Nguồn gốc của Chân Nguyên

Hình ảnh Ghi chú

Kiếm Thế

Bạn Đồng Hành có thể ngưng tụ Chân Nguyên

Kiếm Thế

Bạn Đồng Hành không thể ngưng tụ Chân Nguyên

 • Chân Nguyên có được thông qua quá trình ngưng tụ Bạn Đồng Hành cấp 01 (Bạn Đồng Hành phải có năng lực ngưng tụ Chân Nguyên).
 • Đồng hành có thể ngưng tụ chân nguyên TRUYỀN THUYẾT, ĐỊA NGỤC Diệp Tịnh, Bảo Ngọc, Oanh Oanh, Hạ Tiểu Sảnh, Mộc Siêu, Tử Uyển, Tần Trọng.
 • Sau khi ngưng tụ Chân Nguyên, Bạn Đồng Hành sẽ biến mất.

 

Tác dụng của Chân Nguyên

  • Có tất cả 7 loại Chân Nguyên. Mỗi loại Chân Nguyên sẽ có 04 dòng thuộc tính ma pháp khác nhau, mỗi dòng tương ứng với 01 tư chất thuộc tính hỗ trợ, gia tăng năng lực của bản thân nhân vật.
Các loại Chân Nguyên Thuộc tính 01 Thuộc tính 02 Thuộc tính 03 Thuộc tính 04
Chân Nguyên Diệp Tịnh Tuyệt Sát Vô Song Cường Thân Bá Thể
Chân Nguyên Bảo Ngọc Tinh Võ Cường Thân Tạ Kinh Thực Cốt
Chân Nguyên Oanh Oanh Tuyệt Sát Truy Ảnh Thanh Phong Diên Dương
Chân Nguyên Hạ Tiểu Sảnh Vô Song Cường Thân Tạ Kinh Diên Dương
Chân Nguyên Mộc Siêu Tinh Võ Truy Ảnh Thực Cốt Bá Thể
Chân Nguyên Tử Uyển Tuyệt Sát Thanh Phong Diên Dương Thực Cốt
Chân Nguyên Tần Trọng Vô Song Cường Thân Tạ Kinh Bá Thể
  • Chi tiết các tư chất thuộc tính của Chân Nguyên:
Tên thuộc tính Hiệu quả
Diên Dương Tăng sinh lực tối đa
Cường Thân Tăng tốc độ hồi sinh lực
Vô Song Tăng kháng tất cả
Tinh Võ Tăng lực tấn công
Tạ Kinh Giảm sát thương chí mạng
Tuyệt Sát Tăng sát thương chí mạng
Bá Thể Giảm thời gian ảnh hưởng của trạng thái ngũ hành
Thực Cốt Tăng thời gian gây trạng thái ngũ hành
Thanh Phong Tăng né tránh bản thân
Truy Ảnh Tăng bỏ qua né tránh đối phương
 •  Tư chất thuộc tính chia làm 20 cấp bậc, hiển thị bằng nửa sao đến 10 sao.

Kiếm Thế

Nâng cấp Chân Nguyên

Có 02 cách để tiến hành nâng cấp Chân Nguyên:

  • Tham gia tính năng nhận kinh nghiệm Chân Nguyên: Nhân vật có đẳng cấp 100 trở lên khi hoàn thành các tính năng trong game sẽ nhận được kinh nghiệm Chân Nguyên. (Khi Chân Nguyên đã đạt 120 cấp, không thể nhận được kinh nghiệm Chân Nguyên từ các tính năng).
Tính năng
Truy Nã
Tống Kim
Tiêu Dao Cốc
Quân Doanh (chính tuyến, hằng ngày)
01 lượt Thương Hội (40 nhiệm vụ)
 • Sử dụng đạo cụ nâng cấp Chân Nguyên:
  • Dùng Sách Kinh Nghiệm Chân nguyên để nâng cấp Chân Nguyên.
  • Không giới hạn số lần sử dụng Sách Kinh Nghiệm Chân nguyên. Trong đó 10 quyển đầu tiên sẽ cho lượng kinh nghiệm Chân Nguyên cao nhất. Từ quyển 11 trở đi sẽ nhận được lượng kinh nghiệm Chân Nguyên thấp hơn.

Luyện hóa Chân Nguyên

Sau khi Chân Nguyên đạt cấp độ tối đa (120 cấp), nhân sĩ có thể tiến hành luyện hóa bất kỳ một dòng Tư Chất Thuộc Tính nào chưa đạt cấp độ tối đa (không hạn chế số lần luyện hóa).

Hình ảnh Ghi chú

Kiếm Thế

Kiếm Thế

Điều kiện luyện hóa Chân Nguyên:

 • Cần 01 Chân Nguyên (đạt cấp độ tối đa 120) và 01 Chân Nguyên phụ (không khóa, có tư chất thuộc tính tương ứng, không thấp hơn Chân Nguyên chính).
 • Sau khi luyện hóa, Chân Nguyên phụ sẽ biến mất.

Trang bị Chân Nguyên

 • Sau khi mang Chân Nguyên vào nhân vật, thì sẽ trở thành Chân Nguyên hộ thể (khóa).
 • Chân Nguyên hộ thể không thể làm Chân Nguyên phụ để luyện hóa.

Xếp hạng Chân Nguyên

Hình ảnh Ghi chú

Kiếm Thế

Kiếm Thế

 • Mỗi Chân Nguyên sẽ căn cứ theo cấp độ, thuộc tính ban đầu và cấp độ các dòng tư chất thuộc tính để tính ra một giá trị tổng.
 • Vào mỗi tuần hệ thống sẽ tiến hành xếp hạng 01 lần, ảnh hưởng đế trị số sức chiến đấu cộng thêm cho nhân vật.

Chuyển hóa Chân Nguyên Hộ Thể thành phi hộ thể

Hình ảnh Ghi chú

Kiếm Thế

Kiếm Thế

Nhân vật đến gặp NPC Long Ngũ tại các thôn trấn chọn dòng "Chuyển Chân Nguyên Hộ Thể thành phi hộ thể".

Kiếm Thế

Sau đó chờ 03 giờ mới có thể tiến hành chuyển Chân Nguyên.

Kiếm Thế

Sau khi hết thời gian chờ, nhân vật đặt Chân Nguyên Hộ Thể vào khung như hình bên để tiến hành chuyển đổi.

Kiếm Thế

Chân Nguyên Hộ Thể trước khi chuyển hóa.

Kiếm Thế
 • Chân Nguyên Hộ Thể sau khi chuyển hóa sẽ trở thành Chân Nguyên phi hộ thể (khóa).
 • Chân Nguyên sau khi chuyển hóa thành công sẽ bị giảm nửa sao và tổng điểm Chân Nguyên.
Kiếm Thế

Chân Nguyên sau khi chuyển hóa có thể xin mở khóa để tiến hành giao dịch, bày bán, đấu giá.

Xin mở khóa Chân Nguyên

Hình ảnh Ghi chú

Kiếm Thế

 • Đồng đạo bấm phím F10 để vào giao diện Chân Nguyên.
 • Tại phần giới thiệu đồng đạo chọn nút "Xin mở".
 • Sau 03 ngày đồng đạo có thể tiến hành mở khóa Chân Nguyên.

 

Kiếm Thế

Kiếm Thế

Sau 03 ngày kể từ khi xin mở khóa, nhân vật chọn nút "Khóa" ở giao diện Chân Nguyên để tiến hành mở khóa Chân Nguyên.

Lưu ý:

 • Không thể chuyển hóa Chân Nguyên Hộ Thể có tổng điểm Chân Nguyên dưới 1.000.
 • Mỗi lần chỉ có thể chuyển hóa 01 Chân Nguyên Hộ Thể.
 • Không thể chuyển hóa Chân Nguyên phi hộ thể.